Kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější

Tradiční bezpečnostní řešení už na ně nestačí

Security lab

Topmonks Security Lab Vám pomůže těchto oblastech:

Security lab - Hardware

Výroba HW pro speciální činnosti (specifický monitoring GSM sítí a rádiových sítí kódovaná uložiště, útočný hw atd., zabezečení, identifikace útočných prvků atd.)

Penetrační testy HW prvků

Low-level hardware vývoj i debugování implementace/kryp­tografie/revi­ew bezpečnosti v protokolech, kryptoměnách/bloc­kchainu, jejich implementacích a skriptech v kódu jejich virtuálního stroje (Bitcoin, Ethereum, Monero, Zcash)

Reverse engineering

  • Technická bezpečnost

  • Konfigurační audit

Ethical hacking

Penetrační testy WWW (OWASP)

Penetrační testy mobilních aplikací

Penetrační testy API / web services

Externí penetrační testy

Interní penetrační testy

Penetrační testy SCADA

Penetrační testy Wi-Fi

Zátěžové testy (DoS)

Security lab - Software
  • Read team

  • Ostatní

  • Procesní bezpečnost

Penetrace budov

Napadení průmyslových systému na SCADA

Napadení sítí

Napadení bezdrátových sítí

Odposlech rádiové komunikace včetně GSM

Code review

OSINT – Maltego, vytěžení veřejně dostupných informací atd.

Exploit development

Incident response – analyzovat logy, dumpnout RAMku atd.

Analýzy a audity

Analýza rizik

Analýza dopadů (BIA)

Analýza shody se ZoKB

Analýza shody s GDPR

Bezpečnostní audit ICT

Informační bezpečnost

Školení: bezpečnost pro uživatele